ریاست

میترا راستگو مقدم

  میترا راستگو مقدم

  رئیس مرکز مشاوره و درمان


  •   استادیار

  •   مرکز مشاوره و درمان

  •   گروه روانشناسی و مشاوره

  •   05632202066

  •  

  •   m.rastgoumoghadam[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۲۰۲۸