طرح مدیریت استعداد

تعداد بازدید:۱۱۹۲

طرح مدیریت استعداد با هدف شناسایی استعدادها، نقاط قوت و ضعف دانشجویان و افزایش آگاهی آنها در ارتباط با توانمندی‌ها و استعدادهای خود و همچنین افزایش استخدام پذیری انجام گرفت. همچنین، در مرحله بعدی این طرح آموزش مهارت فردی، شغلی و کارآفرینی به دانشجویان و آماده‌سازی این قشر برای کار در دنیای متفاوت آینده در برنامه  قرار گرفت.

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۰