طرح ارتقای تحصیلی

تعداد بازدید:۴۹۳

این طرح با هدف توانمند سازی دانشجوها از طریق برگزاری مجموعه دوره ها جهت ارتقای مهارت های تحصیلی در بین دانشجویان، شناسایی دانشجویان دارای افت معدل و ارتباط گیری با آنها، اطلاع رسانی خدمات آموزشی و مشاوره ای به دانشجویان از طریق ارسال پیامک و شبکه های مجازی برگزار می گردد.

برگزاری وبینارها و آماده سازی و نشر محتواهای روانشناختی در زمینه برنامه ریزی، مدیریت زمان، شیوه های مطالعه، تمرکز حواس، اضطراب امتحان، اهمالکاری از جمله اهداف این واحد به شمار می رود.

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۰