مشاوران

تعداد بازدید:۳۸۰۰
نصرت رضائی

  نصرت رضائی

  مددکار اجتماعی (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور )

حیطه های فعالیت :

* مددکاری اقتصادی اجتماعی

* مسئول فنی کارگروه موارد خاص مرکز مشاوره


 •   شنبه تا چهارشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05632202066 05631025318

 •   nossratrezaei[at]gmail.com

نرگس صباغ گل

  نرگس صباغ گل

  مشاور (کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی علوم و تحقیقات تهران)

حیطه های فعالیت:

* روان درمانگر فردی و گروهی در حیطه اختلالات اضطرابی، افسردگی، وسواس

* واحد روانسنجی


 •   یکشنبه،سه شنبه و چهارشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05632202066 05631025318

 •   Narges.arman65[at]gmail.com

راضیه ملکوتی

  راضیه ملکوتی

  مشاور (کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی علوم و تحقیقات تهران )

حیطه های فعالیت:

* افت تحصیلی

* استرس تحصیلی

* بی انگیزگی تحصیلی (هدف گزینی، اهمال کاری، برنامه ریزی، مدیریت زمان)

* راهبردهای یادگیری و مطالعه (افزایش تمرکز)

* پیش از ازدواج، مهارتهای زندگی


 •   شنبه، دوشنبه و چهارشنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05632202066 05631025318

 •   raziehmalakooti[at]gmail.com

سمانه موسوی

  سمانه موسوی

  مشاور (کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه خوارزمی)

حیطه های فعالیت:

* زوج درمانی (حل تعارض زوجین، آموزش مهارت های زناشویی)

* مشاوره فردی در حوزه روابط بین فردی

* مشاوره خانوادگی (حل تعارض بین اعضای خانواده، آموزش مهارت های مرتبط)

* پیش از ازدواج


 •   شنبه، یکشنبه،دوشنبه و سه شنبه (ارائه خدمات مشاوره)

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05632202066 05631025318

 •   Samaneh.moosavi_321[at]yahoo.com

آخرین ویرایش۱۶ آبان ۱۴۰۰