طرح خدا قوت در ایام امتحانات

تعداد بازدید:۱۲۷۳

طرح "خدا قوت" به دانشجویان در موسوم امتحانات که از طرف "سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"، به دانشگاه ها ابلاغ شده است یک طرح مختصرِ ساختار یافته برای بهبود کارآمدی تحصیلی است.

اهداف ویژه این طرح:

  • آگاه سازی دانشجویان جهت چگونگی آماده سازی خود برای امتحانات
  • افزایش اطلاعات و توانمندی دانشجویان جهت مدیریت زمان و انتخاب راهکارهای بهینه برای مقابله با اهمال کاری
  • تشویق دانشجویان جهت تعیین اهداف و به کارگیری روش های مطالعه صحیح جهت بهبود عملکرد در امتحانات
  • آماده سازی دانشجویان در خصوص کسب مهارتهای تحصیلی و نقش آنها در بهبود عملکرد تحصیلی
  • حساس سازی جامعه دانشگاهی نسبت به فراهم ساختن شرایط لازم در ایام امتحانات برای دانشجویان
آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۰