کمیته مداخله در رفتارهای خودآسیب رسان

تعداد بازدید:۱۴۵۸

رفتارهای خود آسیب رسان به مجموعه اقداماتی اطلاق می­شود که در آنها شخص به طور آگاهانه قصد آسیب به خود یا نابود سازی خویش را دارد. از آنجا که در این بحران جان یک انسان و متعاقبا احساس امنیت و آرامش اطرافیان در خطر است و از سوی دیگر به این لحاظ که مسئولین مربوطه با نحوه اقدام موثر در این شرایط آگاه نیستند و گاه به اقداماتی می­پردازند که جزو «نبایدهای» مداخله در بحران می­باشد لذا وجود راهنمای عمل مناسب در مواجهه با چنین بحران هایی لازم و ضروری می­باشد.

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۴۰۰