کارشناسان آموزش

تعداد بازدید:۱۲۸۲
فاطمه نادری

  فاطمه نادری

  مسئول واحد آموزش، پژوهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025321

 •   naderi1993[at]gmail.com

فاطمه علی‌آبادی

  فاطمه علی‌آبادی

  مسئول کانون همیاران سلامت روان و مسئول طرح مربیان همتا


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025320

 •   fatemeh.aliabadi01[at]gmail.com

محمد دهشیبی

  محمد دهشیبی

  کارشناس واحد آموزش


 •   شنبه تا چهارشنبه

 •   مرکز مشاوره و توانمندسازی

 •   05631025320

 •   m.dehshibi4957[at]gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۴۰۱