رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی

تعداد بازدید:۹۰۴۴
مهدی رضایی

  مهدی رضایی

  دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه لرستان


  •   ریاست مرکز مشاوره و سبک زندگی

  •   مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بیرجند

  •   گروه روانشناسی و مشاوره

  •   05631025311

  •   05631025311

  •   mehdi.rezaei15[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۹ خرداد ۱۴۰۳