موفقیت اتفاقی نیست ...

ویژه برنامه نوروز کرونایی

ویژه برنامه نوروز کرونایی گالری

ویژه برنامه نوروز کرونایی توسط دبیرخانه مراکز مشاوره منطقه ۹ کشور به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و دانشگاه بیرجند در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه اسکای روم برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری "وبینارهای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارآمد"

برگزاری "وبینارهای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارآمد" گالری

وبینارهای مدیریت زمان و برنامه ریزی کارآمد، از سلسله وبینارهای مشترک مرکز مشاوره و درمان دانشگاه و اداره آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹ با تدریس خانم ملکوتی در سامانه مرکز مشاوره بر خط دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب