موفقیت اتفاقی نیست ...

برگزاری گسترده طرح همدلی (احوالپرسی)  با دانشجویان در مرکز مشاوره و توانمند سازی در دو نوبت صبح و عصر

برگزاری گسترده طرح همدلی (احوالپرسی) با دانشجویان در مرکز مشاوره و توانمند سازی در دو نوبت صبح و عصر گالری

طرح همدلی (احوالپرسی) با دانشجویان برای دومین سال متوالی با حضور کارشناسان و مشاوران مرکز مشاوره و توانمند سازی از نیمه مهر ماه ۱۴۰۰ در حال برگزاری است.

ادامه مطلب
اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند

اجرای طرح مدیریت استعداد در دانشگاه بیرجند گالری

طرح مدیریت استعداد برای اولین‌بار در کشور با هدف افزایش خودآگاهی دانشجویان در ارتباط با استعدادها، ویژگی‌های شخصیتی و رغبت‌های تحصـیلی ـ شـغلی و نیز میزان هماهنگی این ویژگی‌ها با وضـعیت موجود دانشـجویان در دانشگاه بیرجند اجرا شد.

ادامه مطلب
انتصاب رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه
انتصاب رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه

انتصاب رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه

براساس ابلاغی از سوی دکتر خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر هادی صمدیه کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی به مدت دوسال به عنوان رئیس مرکز مشاوره و توانمندسازی منصوب شد.

ادامه مطلب
تشکر و قدردانی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از همکاران مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند

تشکر و قدردانی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از همکاران مرکز مشاوره و درمان دانشگاه بیرجند

دکتر مجید صفاری‌نیا، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از تلاش های ارزنده همکاران محترم مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.

ادامه مطلب