کارگاه های آموزشی

برگزاری باشگاه اندیشه ورزی

برگزاری باشگاه اندیشه ورزی گالری

کارگاه «باشگاه اندیشه وزری» با تدریس آقای دکتر وحیدرضا پورتقی، روزهای ۲۲، ۲۹ مهرماه و ۶ ، ۱۳، ۲۰ و ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۰، به مدت ۶جلسه در سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار تاب آوری

برگزاری وبینار تاب آوری گالری

وبینار «تاب‌آوری» با تدریس سرکار خانم دکتر هانیه بیجاری، روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری وبینار سواد ازدواج

برگزاری وبینار سواد ازدواج گالری

وبینار «سواد ازدواج» در دو جلسه با تدریس سرکار خانم راضیه ملکوتی، روزهای شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در سامانه وبینار دانشگاه بیرجند برگزار گردید.

ادامه مطلب