هیات ممیزه

  • بیرجند - انتهای بلوار شهید اوینی - کیلومتر۵ بلوار دانشگاه - ساختمان مرکزی
  • صندوق پستی: ۹۷۱۷۵/۶۱۵
  • تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲
  • دورنگار: ۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲
تعداد بازدید:۴۶۰