هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

معرفی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، به منظور رسیدگی به شکایات و تخلفات اداری کارمندان در دانشگاه، تشکیل شده است.

این هیات دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که با حکم وزیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه می کنند.

این هیأت بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07مجلس شورای اسلامی می تواند در مورد شکایات ارسالی به دفتر هیات ها، اظهار نظر کرده و در نهایت رای متناسب را صادر نمایند.

صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان یا شکایات رسیده از آنان با هیات بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است.