هسته گزینش

تعداد بازدید:۱۱۲۰۲

 

شرح وظایف:

-اهتمام لازم جهت حسن اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در زمینه شغل مورد تصدی 
- رعایت قسط وعدل اسلامی در انجام وظایف محول شده با توجه به دستورالعملها و ضوابط مصوب 
- نظارت بر انجام تحقیقات درباره داوطلبان ورود بخدمت بر اساس نتایج امتحانات کتبی،مصاحبه ،تحقیق و اظهارنظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب
- ارائه برنامه انجام کار به کارکنان تحت نظر و پیگیری و نظارت بر عملکرد آنها 
-ارزیابی تحقیقات انجام شده از نظر رعایت ضوابط و روشهای ابلاغی و اعلام کفایت تحقیق و یا صدور دستور اصلاح یا انجام تحقیقات مجدد
- ارائه طرحهای لازم جهت ایجاد بانک منابع اطلاعات بصورت محرمانه ضمن هماهنگی با مسئولین ذیربط
- نظارت بر ثبت و ضبط مشخصات داوطلبان و کد منابع تحقیق
- رسیدگی و اعلام نظر نسبت به اعتراضات و شکایات واصله از نحوه گزینش
- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسیون ها باتوجه به نیاز
- ارتباط مستمر با هیئت مرکزی گزینش و سایر سازمان ها وابسته
- تعیین مسئولیتها و اختیارات کارکنان تحت سرپرستی
- حصول اطمینان از حسن اجرای کارکنان تابع از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کارآنان و اظهار نظر موثر در مورد تشویق و تنبیه آنان