مدیران پیشین

تعداد بازدید:۱۴۳۱
سید مهدی حسینی

  سید مهدی حسینی

  از سال 1390تا 1399


  •   مدیر هسته گزینش

دکتر علی زنگویی

  دکتر علی زنگویی

  از 1386 تا 1390


  •   مدیر هسته گزینش

سید مهدی حسینی

  سید مهدی حسینی

  از 1384 تا 1386


  •   مدیر هسته گزینش

حسین علی خادم

  حسینعلی خادم

  از 1361 تا 1384


  •   مدیر هسته گزینش

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۴۰۲