ضوابط عمومی گزینش

تعداد بازدید:۴۱۹

علاوه بر لزوم احراز صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش نیز باشند.

ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان به قرار ذیل است:

  1. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  2. التزام عملی به احکام اسلام
  3. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
  4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر فسق
  5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود، مگر اینکه توبه ایشان محرز شود
  6. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر
  7. عدم اعتیاد به مواد مخدر

(در ضمن، اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرایط خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند)

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۴۰۲