دانشگاه ها و مراکز تحت پوشش

تعداد بازدید:۳۳۶

دانشگاه ها و مراکز تحت پوشش هسته گزینش دانشگاه بیرجند:

  • دانشگاه بیرجند
  • دانشگاه صنعتی بیرجند
  • دانشگاه بزرگمهر قاینات
  • پارک علم و فناوری خراسان جنوبی
آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰