هیات اجرایی جذب

تعداد بازدید:۱۶۵۰۳
ساختار تشکیلاتی هیات اجرایی جذب:
  •  رئیس مؤسسه (رئیس هیأت)
  • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
  • سه تا پنج عضو هیأت علمی از دانشگاه انتخاب هیأت عالی جذب
  •  مسئول و کارشناسان دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

وظایف هیات اجرایی جذب:
  • شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروههای آموزشی و پژوهشی
  • انجام فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیأت علمی
  • تصمیم‌گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأت علمی طرح سربازی، مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها ومقررات مربوطه
  • اعلام نظر درخصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان بورس تحصیلی از لحاظ توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی
  • ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی

 
آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۷