کمیسیون تخصصی علوم انسانی

تعداد بازدید:۴۰۲۵
مرضیه ثاقب جو

  دکتر محمد بهنام فر

  رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه ادبیات

محسن آیتی 

  دکتر هادی پورشافعی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

 •   گروه علوم تربیتی

ابراهیم محمدی

  دکتر جواد میکانیکی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه جغرافیا

حسن هاشمی زرج آباد

  دکتر سعید ایل بیگی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 •   گروه علوم ورزشی

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۸