مسئول و کارشناس دبیرخانه هیأت امنا

تعداد بازدید:۶۶۹

 

دکتر محمد خراشادی‌زاده

مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی

 

سیدمهدی حیدری

کارشناس امور هیأت امنا

 

آخرین ویرایش۳۰ آذر ۱۴۰۱