مسئول و کارشناس دبیرخانه هیأت امنا

تعداد بازدید:۴۰۳

 

دکتر محمد خراشادی‌زاده

مسئول دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان جنوبی

 

منصور مسگرانی

کارشناس دبیرخانه هیأت امنا

 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۰