مسئول دفتر

تعداد بازدید:۶۸۰۸
حمیدرضا رمضانی

حمیدرضا رمضانی

مسئول دفتر ریاست دانشگاه


  •   سازمان مرکزی

  •   دفتر ریاست دانشگاه

  •   056-31021000

  •   056-32202009

 

شرح وظایف:

- انجام دقیق امور دفتری و جاری حوزه  ریاست دانشگاه
- پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع
- برقراری ارتباط تلفنی ریاست باداخل  و خارج از دانشگاه
- تهیه برنامه زمانی و هماهنگی دیدارها، جلسات و برنامه های ریاست دانشگاه
- دریافت مکتوبات ، اسناد، مدارک، مراسلات، پرونده ها و مستندات ارسالی از سوی سایر واحدها
- ابلاغ دستورات صادره از طرف ریاست به  اشخاص ، ادارات و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده
- تفکیک، طبقه بندی و توزیع نامه ها، اسناد و مراسلات
- آماده کردن سوابق، مدارک و مکاتبات مرتبط با جلسات حوزه ریاست دانشگاه
- تنظیم برنامه ملاقاتها و جلسات ریاست و انجام هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسات (پذیرایی و تتشریفات و..)
- نظارت بر حفظ نظافت و پاکیزگی حوزه دفتر ریاست و تهیه کالا و ملزومات اداری مورد نیاز دفتر
- حفاظت و نگهداری از کلیه اسناد، مدارک و مکتوبات حوزه ریاست دانشگاه
- استفاده از نرم افزارهای پردازش متن ،دریافت و ارسال نامه های الکترونیکی ،دورنگارو... 
- تهیه پیش نویس برخی از نامه ها برحسب ضرورت
- نظارت دقیق بر جابجایی، تعویض و تعمیر وسایل، امکانات و تجهیزات حوزه ریاست
- ثبت کلیه اطلاعات مورد نیاز در سیستمهای نرم افزاری مربوط و نگهداری آن
- تهیه و ارائه گزارش امور در حال انجام جهت ریاست دانشگاه
- پیگیری امور ارجاعی دفتر ریاست و ارائه گزارشات لازم
- رعایت کامل بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آئین نامه های ذیربط
شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی
- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

 

 

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۴۰۱