اعضای شورای دانشگاه

تعداد بازدید:۷۴۲۷
دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد لامعی‌گیو

رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

دکتر سیدوحید اسلامی

  دکتر محسن عارفی

  معاون اداری و مالی دانشگاه

دکتر سیدجواد حسینی‌واشان

  دکتر سیدجواد حسینی‌واشان

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر ابوالفضل اکبرپور

  دکتر ابوالفضل اکبرپور

  معاون پژوهش، فناوری و نوآوری دانشگاه

دکتر حسین فرزانه‌پور

دکتر حسین فرزانه‌پور

  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر سیدمرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  معاون دانشجویی دانشگاه

حجه­الاسلام محمدعلی جعفری

  حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی جعفری

  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه


دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر ابراهیم غلامی

  رئیس پردیس علوم پایه

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

  دکتر سیدمحمد رضوی

  رئیس پردیس مهندسی

دکتر مهدی جهانی

  دکتر مهدی جهانی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست  

دکتر مهدی جهانی

  دکتر حسین شکوهی فرد

  رئیس پردیس علوم رفتاری

دکتر حسین بارانی

  دکتر سیدمحمدرضا خلیل‌نژاد

  رئیس دانشکده هنر

دکتر مصطفی واحدی پور دهرائی

  دکتر مهدی تورانی

  رئیس دانشکده فنی فردوس


  •   cv.birjand.ac.ir/tourani/fa

دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

  رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

دکتر محمد هادی شهاب

  دکتر محمد هادی شهاب

  عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (عضو حقیقی شورا)

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  دکتر محمد مهدی خطیب

  عضو هیأت علمی دانشکده علوم (عضو حقیقی شورا)

دکتر ناصر ندا

  دکتر ناصر ندا

  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (عضو حقیقی شورا)

دکتر محمدعلی بهدانی

  دکتر محمدعلی بهدانی

  عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی (عضو حقیقی شورا)

دکتر سامان فرزین

  دکتر جواد زراعتکارمقدم

  سرپرست مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی

دکتر محسن فرشاد

  دکتر محسن فرشاد

  رئیس دفتر حوزه ریاست (دبیر شورا)

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۴۰۱