اعضای شورای دانشگاه

تعداد بازدید:۵۲۱۷
دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

دکتر سیدوحید اسلامی

  دکتر سیدوحید اسلامی

  معاون اداری و مالی دانشگاه

دکتر محسن آیتی

  دکتر محسن آیتی

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر علی زنگویی

دکتر علی زنگویی

  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر محسن خورشید زاده

  دکتر محسن خورشید زاده

  معاون دانشجویی دانشگاه

حجه­الاسلام محمدعلی جعفری

  حجه­ الاسلام محمدعلی جعفری

  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه


دکتر سیدمرتضی موسوی

  دکتر سیدمرتضی موسوی

  رئیس پردیس علوم پایه

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

  دکتر سیدعلیرضا ذوالفقاری

  رئیس پردیس مهندسی

دکتر علی شهیدی

  دکتر علی شهیدی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر محمدحسین سالاری فر

دکتر محمدحسین سالاری فر

  رئیس پردیس علوم رفتاری

دکتر حسین بارانی

  دکتر حسین بارانی

  رئیس دانشکده هنر

دکتر مصطفی واحدی پور دهرائی

  دکتر مهدی تورانی

  رئیس دانشکده فنی فردوس


  •   cv.birjand.ac.ir/tourani/fa

دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

  رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

دکتر محمد هادی شهاب

  دکتر محمد هادی شهاب

  عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (عضو حقیقی شورا)

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  دکتر محمد مهدی خطیب

  عضو هیأت علمی دانشکده علوم (عضو حقیقی شورا)

دکتر ناصر ندا

  دکتر ناصر ندا

  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (عضو حقیقی شورا)

دکتر محمدعلی بهدانی

  دکتر محمدعلی بهدانی

  عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی (عضو حقیقی شورا)

دکتر سامان فرزین

  دکتر سامان فرزین

  مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی

دکتر محسن فرشاد

  دکتر محسن فرشاد

  رئیس دفتر حوزه ریاست (دبیر شورا)

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰