دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۵۰۹۴
سید مهدی حسینی

  دکتر سید سعید محمدی

رییس دفتر ریاست


  •   سازمان مرکزی

  •   دفتر ریاست

  •   05631021007

 

شرح وظایف:

-نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای جاری حوزه دفتر ریاست دانشگاه
- هماهنگی واحدهای تابعه و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح
- تنظیم برنامه کاری ،ملاقات ها و دستور جلسات و ابلاغ و پاسخگویی مصوبات
- پیگیری دستورات ریاست در داخل و خارج دانشگاه
- نظارت برگردش امورحقوقی و حسن اجرای عملکرد دبیرخانه هیات امناء ، هیات ممیزه و حقوقی برحسب دستور مقام مافوق
- تهیه گزارشات، پیش نویس نامه های ارجاعی، دعوتنامه ها و... از طرف رئیس دانشگاه
- ارائه گزارش امور در حال انجام جهت ریاست
- انجام هماهنگی های لازم با کلیه معاونت ها و واحدهای زیر مجموعه
- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه ازمراکز و واحدهای تابعه
- شرکت در جلسات، سمینارها و کمیسونها باتوجه به نیاز
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله به دفتر ریاست دانشگاه و پیگیری آن
- تلاش در راستای بهبود فعالیتها، فرایندها و ارتقاء سطح مهارت و توانمندی حوزه کاری ذیربط
- همکاری با معاونان و مدیریتهای حوزه ریاست دانشگاه
- مطالعه و آگاهی از قوانین ، مقررات، بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی ذیربط و رعایت کامل آن 
- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق
روابط 
-گزارش به ریاست دانشگاه
-سرپرستی و نظارت بر کارکارکنان تابع  

آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۴۰۲