رئیس دانشگاه

تعداد بازدید:۶۴۴۸۴

دکتر احمد لامعی گیو
رئیس دانشگاه بیرجند

پست الکترونیک: ahmad.lamei2@birjand.ac.ir

صفحه شخصی: https://cv.birjand.ac.ir/lamei/fa

تلفن تماس:  31021000-056

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۴۰۱