اتاق فکر و مشاوران

تعداد بازدید:۱۸۲۶۴
دکتر محمدهادی شهاب

  دکتر محمدهادی شهاب

  عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی


  •   مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه

دکتر هما مالکی

  دکتر هما مالکی

  عضو هیأت علمی گروه آموزشی فرش


  •   مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه

مهندس علیرضا صمدزاده

  مهندس علیرضا صمدزاده

  عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی (و دبیر شورای رفاهی دانشگاه و منطقه9)

 

سید مهدی حسینی

  سید مهدی حسینی

  مدیر هسته گزینش


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور اعضای غیر هیأت علمی و بازنشستگان

مهندس علی فوادالدینی

  مهندس علی فوادالدینی

  دانشجوی دکتری مکانیک


  •   مشاور جوان رئیس دانشگاه

آخرین ویرایش۰۲ دی ۱۳۹۹