اتاق فکر و مشاوران

تعداد بازدید:۱۳۰۵۴
دکتر محمدهادی شهاب

  دکتر محمدهادی شهاب

  عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی


  •   مشاور فرهنگی رئیس دانشگاه

دکتر محمدامین ناصح

  دکتر محمدامین ناصح

  عضو هیأت علمی گروه زبان انگلیسی


  •   مشاور و دستیار رئیس

دکترسیده عذرا میرکاظمی

  دکترسیده عذرا میرکاظمی

  عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

مهندس علیرضا صمدزاده

  مهندس علیرضا صمدزاده

  عضو هیأت علمی گروه آموزشیزراعت و اصلاح نباتات


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور رفاهی (و دبیر شورای رفاهی دانشگاه و منطقه9)

 

سید مهدی حسینی

  سید مهدی حسینی

  مدیر هسته گزینش


  •   مشاور رئیس دانشگاه در امور اعضای غیر هیأت علمی و بازنشستگان

مهندس علی فوادالدینی

  مهندس علی فوادالدینی

  دانشجوی دکتری مکانیک


  •   مشاور جوان رئیس دانشگاه