معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویدادها

اخبار

اطلاعیه ها

- مسابقه پیامکی ویژه شبهای قدر یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
- اطلاعیه مسابقات فوتبال دستی یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸