معاونت فرهنگی و اجتماعی

اخبار

راهنمای ثبت نام در طرح استانی کمند
دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹
ثبت نام در طرح تابستان با دانشگاه
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

فراخوان مسابقه خوشنویسی«خط عشق» دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹
دوره کلاس های آموزش هنری یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹