معاونت فرهنگی و اجتماعی

رویدادها

اخبار

نشست تخصصی بررسی آسیب های اجتماعی
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

اطلاعیه ها

- مسابقه پیامکی ویژه شبهای قدر یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
- اطلاعیه مسابقات فوتبال دستی یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸