مدیریت امور اجتماعی

تعداد بازدید:۳۴۵۱
دکتر محمد اکبری بورنگ

  دکتر محمد اکبری بورنگ

  مدیریت امور اجتماعی


 •   مدیر امور اجتماعی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

 •   056-32202123

 •   akbaryborng2003[at]birjand.ac.ir

 • بخشی از سوابق اجرائی: 

 •  

 • مدیر گروه علوم تربیتی از سال 1397 

  مدیر گروه پژوهشی مطالعات نوجوانان و جوانان از سال 1393-1396

  عضو شورای پژوهشی سازمان ورزش و جوانان از سال 1393 تا 1396

  عضو شورای پژوهشی سازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی از سال 1393 -ادامه دارد