فیلم و سینما

هدف از راه اندازی این بخش اطلاع رسانی به دانشگاهیان محترم جهت برنامه ریزی و بهره برداری از سینماهای سطح شهر و همچنین استفاده از بانک فیلم و نرم افزار موجود در واحد سمعی و بصری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می باشد. لذا علاقمند به فیلم و سینمای ایران می توانند ضمن اطلاع از زمان و مکان فیلم های در حال اکران سینماهای سطح شهر بیرجند(سینما بهمن و سینما فرذوسی) و دریافت بلیت نیمه بها، از فیلم ها و نرم افزارهای موجود در بانک فیلم و نرم افزار موجود در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه نیز به صورت رایگان استفاده نمایند. 

سینما بهمن بیرجند

  سینما بهمن بیرجند

  میدان شهدا خیابان منتظری نبش منتظری ۲

 

 

سینما فردوسی بیرجند

  سینما فردوسی بیرجند

  میدان امام خمینی(ره)

تعداد بازدید:۸۴۱