کارشناسان و کارکنان

تعداد بازدید:۸۵۸۳رویا موحدی

  رویا موحدی

  معاون مدیر فرهنگی


 •   معاون مدیر فرهنگی

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   05631026012

محمد حاجی پور

  حمید سیف اللهی مقدم

  رئیس اداره فرهنگی


 •   کارشناس کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مذهبی 

 • مدیریت اجرایی نشریه برگ فرهنگ

 • مدیریت بخش فرهنگی سامانۀ پویا و راه اندازی و بروزرسانی

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026010

 •   hsayfollahi[at]birjand.ac.ir

محمد حاجی پور

  مصطفی حداد

  کارشناس مسئول کانون های فرهنگی و هنری


 •   مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی

 • کارشناس تشکل های اسلامی دانشگاه

 • مسئول دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان

 • مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی و اجتماعی  دانشگاه

 • مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده یک

 • مسئول دبیرخانه هیئت نظارت و تشکل های اسلامی دانشگاه

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026000

 •   056-32202110 

محمد حاجی پور

  محمد حاجی پور

  کارشناس مسئول گروه مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی


 •   مسئول امور مالی

 • کارپرداز

 • مسئول امور عمومی

 • کارشناس فوق برنامه و اردوهای فرهنگی و بازدیدهای علمی معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026016

مصطفی حداد

  سمانه محمودی زاده

  کارشناس گروه مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی


 •    کارشناس انجمن های علمی

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026015

مصطفی حداد

  سمیه جمالی

  کارشناس فرهنگی


 •    کارشناس امور دینی و قرآنی

 • مسئول دبیرخانه شورای معین معاونت  فرهنگی و اجتماعی

 • امور اجرایی شورای سیاست گذاری فعالیت های قرآنی

 • کارشناس کمیتۀ صیانت و عفاف و حجاب

 • مسئول دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026014

غلامرضا ایوبی

  بتول شاعرزاده

  کارشناس فرهنگی


   مسئول دفتر مدیریت فرهنگی و اجتماعی

کارشناس آسیب های اجتماعی دانشگاه

مسئول درگاه فرهنگی معاونت

 

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

  •   056-31026017

  •   056-32202123

حمید سیف الهی مقدم

  محمد چهکندی

  کارشناس فرهنگی


 •    کارشناس روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • مسئول وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • کارشناس نشریات دانشجویی

 • کارشناس مستندسازی

 • تهیه و تنظیم گزارش های فرهنگی و اجتماعی

 • مسئول تدوین و گردآوری خبرنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی

 • همکاری و نظارت بر برنامه های دینی، قرآن و عترت

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-31026011

مصطفی حداد

  غلامرضا ایوبی

  خدمات


 •    انبار دار - خدمات

 •  

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

مصطفی حداد

  محمد جواد مشاوری نیا

  کارشناس فرهنگی


 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

سیدحامد حمیدزاده

  سیدحامد حمیدزاده

  کارشناس فرهنگی


 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   hamidzadeh[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۴۰۲