کارشناسان و کارکنان

محمد جواد مشاوری نیا

  محمد جواد مشاوری نیا

  کارشناس فرهنگی


 •   سرپرست گروه مطالعات و برنامه ریزی اجتماعی- کارشناس انجمن های علمی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

 • داخلی(603)

رویا موحدی

  رویا موحدی

  کارشناس فرهنگی


 •   رئیس اداره فرهنگی-کارشناس نشریات- کارشناس کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی - کارشناس آسیب های اجتماعی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   داخلی( 499)

 •   056-32202123

سیدحامد حمیدزاده

  سیدحامد حمیدزاده

  کارشناس فرهنگی


 •   مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی،کارشناس تشکلهای اسلامی، کارشناس مناظرات و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، رابط خبری، مسئول وب سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   داخلی( 434)

 •   056-32202123

 •   hamidzadeh[at]birjand.ac.ir

محمد حاجی پور

  محمد حاجی پور

  کارشناس فرهنگی


 •   مسئول امور مالی- کارپرداز- مسئول امور عمومی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   داخلی( 230)

 •   056-32202123

حمید سیف الهی مقدم

  حمید سیف الهی مقدم

  کارشناس فرهنگی


 •   کارشناس درگاه فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم- کارشناس شورای فرهنگی خوابگاه ها- کارشناس سمعی و بصری- کارشناس جشن های فارغ التحصیلی- مستند سازی- خبرنگار فرهنگی- کارشناس امور قرآنی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   داخلی( 434)

 •   056-32202123

 •   hsayfollahi[at]birjand.ac.ir

سمانه محمودی زاده

  سمانه محمودی زاده

  کارشناس فرهنگی


 •   کارشناس انجمن های علمی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

مصطفی حداد

  مصطفی حداد

  کارشناس فرهنگی


 •    مسئول دفتر معاون فرهنگی و اجتماعی -مسئول دبیرخانه معاونت فرهنگی و اجتماعی - مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان- مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه- مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده یک

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   داخلی( 505)

 •   056-32202123

امین شبخوان

  امین شبخوان

  کارشناس فرهنگی


 •   مسئول دبیرخانه شورای معین معاونت فرهنگی و اجتماعی- کمک کارشناس انجمن های علمی- متصدی امور دفتری

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

سمیه جمالی

  سمیه جمالی

  کارمند


 •   مسئول دبیرخانه مدیریت فرهنگی- مسئول دفتر مدیر فرهنگی

 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

 •   056-32202123

غلامرضا ایوبی

  غلامرضا ایوبی

  خدمات


 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

محمد کاهنی

  محمد کاهنی

  خدمات


 •   معاونت فرهنگی و اجتماعی


تعداد بازدید:۱۵۸۸