معرفی معاونت

تعداد بازدید:۶۴۳۶

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند بر اساس« آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین « سند راهبردی فرهنگی اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری»  دستیابی به اهداف مشروحه ذیل را بر عهده دارد:

 • گسترش و تعمیق شناخت دانشگاهیان از الگوهای دینی
 • گسترش و تقویت خود اتکایی و خودباوری ملی
 • گسترش و تقویت اخلاق اسلامی
 • رشد خود آگاهی و مهارت‌های زندگی
 • گسترش روحیه تفکر و بصیرت
 • ارتقای فرهنگ مسئولیت پذیری و کارجمعی
 • ارتقای روحیه قناعت و ساده زیستی
 • تقویت سبک زندگی اسلامی ایرانی
 • بسترسازی و تقویت ساختارهای حمایتی برای رشد فرهنگ متعهد
 • تقویت فضای نشاط و طراوت و امید به آینده در دانشگاه
 • ایجاد فضای نقد و تضارب آرا در بین دانشگاهیان
 • آشنا ساختن دانشگاهیان با میراث فرهنگی و مفاخر ایران زمین
 • شناسایی معضلات فرهنگی و اجتماعی و بررسی نیازهای فکری و عقیدتی در دانشگاه

 این معاونت در راستای اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها، همت خود را معطوف به ساختن بستری مناسب برای پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دانشجویان گرانقدر، اساتید ارجمند و کارکنان شریف نموده و تلاش مینماید بر اساس ضرورت ارتقاء و توسعه علمی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی در محیط دانشگاهی فعالیت کند.

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۴۰۲