معرفی معاون

دکتر محمد قادر قادری

  دکتر محمد قادر قادری

  معاون فرهنگی و اجتماعی


  •   استادیاردانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات

  • بخشی از سوابق اجرایی:

    - ریاست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی؛

    - مدیریت فرهنگی دانشگاه بیرجند؛

    -نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بیرجند، دانشگاه صنعتی بیرجند و دانشگاه بزرگمهر قاین؛

    - عضویت در هیات ها، کمیته ها و شوراهای دانشگاهی و استانی؛

تعداد بازدید:۲۳۰۴