نشریات دانشجویی

تعداد بازدید:۴۳۴۴

بنا به مصوبه جلسه مورخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ شورای سیاستگذاری جشنواره، فرایند ثبت نام و دریافت آثار یازدهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی تیتر۱۱، بطور رسمی از روز یکشنبه ۲۰ آبان  آغاز گردیده است و فعالان نشریات دانشجویی متقاضی شرکت در جشنواره می توانند از تاریخ فوق لغایت ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت نام و بارگذاری آثار خود در سامانه جشنواره به نشانی www.titr11.ir  اقدام نمایند.

آخرین ویرایش۲۸ آبان ۱۳۹۷