دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

تعداد بازدید:۳۰۲۱

از دیدگاه جامعه شناختی خانواده اولین گروهی است که فــرد در آن به عضـــویت درمی آیــد و حساس ترین مراحل اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری را در آن طی می کند. خـانواده به عنوان منبع حمـایت عاطفـی، اجتماعی و اقتصادی می تواند سهم بسزایی در سلامت روانی اعضای آن بویژه در دوران پر استرس نوجوانی و جوانی داشته باشد. جوانان سرمایه های هر کشــوری هستند که ورود آنها به دانشگاه و دوران تحصیلی همزمان با بزرگ ترین تحولات زندگی آنان همراه است.

   برای بسیاری از دانشجویان ممکن است حضور در دانشگاه نخستین تجربه دوری از خانواده و احتمالاَ احساس دوری از منبع حمایتی اولیه وی باشد. ترک خانـواده درآغاز زندگــی پرفراز و نشیب زندگــی دانشجویــی همراه با تنش و در عیـن حال تازگی وجذابیت خاص خود است.

در این رهگذر برخـی از جوانان دانشجو دچار مشکلاتی می شوند که بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی آنان را به مخاطره می اندازد. دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت اجتماعی خاص در معرض استرس های فراوان می باشند که با تأثیر منفی که بر منابع مقابله فردی و اجتماعی شخص اعمال می کنند باعث کاهش مقاومت فرد شده و در دراز مدت اثرات ناخوش آیندی بر بهداشت روانی و جسمانـی آنان می­گذارد و در نهایت به پایین آمدن کیفیت زندگی آنها منجرشده به گونه ای که از ایفای نقش مناسب در جامعه باز می مانند.

دانشجویانی که حمایت عاطفی و اجتماعی ناکافی از سوی والدین دریافت می کنند مشکلات عاطفی و اضطراب متوسط یا شدیدی­را تجربه می­کنند. عملکرد خانواده سالم مانند یک پدیده ی تعاملی رشد یابنده است. روابط و عملکرد مناسب خانواده برای سلامتی فرد، خانواده و جامعه ضروری است. بنابراین اطلاع یافتن خانواده ها از وضعیت آموزشی، رفتاری ، روانی، رفاهی و . . . فرزندان در دوران دانشجویی و ارتباط آنان با برنامه ریزان و مسئولان دانشگاه می تواند موجب ارتقاء سطح فکری، اخلاقی و . . . این قشر و جبران کاستی ها و پیشگیری از هر گونه آسیب گردد.

   دفتر ارتباط خانـواده و دانشگـاه بیرجنـد با مباهات به این که بتواند گام موثری در برقراری این ارتباط اثر بخش بردارد کار خود را آغاز نموده است.

 

هدف دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

ایجاد و حفظ ارتباط مـؤثر بین دانشگــاه و خانـواده دانشجویان و افزایش پشتیبانی والدین به عنوان بهترین منبع حمایتی آنان در راستای دستیابی به اهداف علمی وفرهنگی دانشگاه.

 

اهم وظایف دفتر ارتباط خانواده و دانشگاه

 • اطلاع رسـانی به خانواده ها از فعالیت های فرهنــگی وفوق برنامه، امور خوابگاهی و وضعیت تحصیلی دانشجو؛
 • تسهیل امر نظارت خانـواده بر فعالیت های فرزند خود در دانشگاه؛
 • ایجاد پیوند بین خانواده و دانشگاه از طریق دریافت ایده ها و نظرات والدین و دادن بازخــورد به مسئـولین دانشگاه جهت اتخاذ تصمیمات لازم؛
 • بــرگزاری جـلسه، گردهمایــی، همایش و دوره های آموزشــی با حضور والدین دانشجــویان، اساتیـد و مسئولین دانشگاه جهت تبادل نظر پیرامون:
  • آسیــب ها و ناهنجـاری های رفتـاری و ارائـــه راهکارهای لازم؛
  • چگونگی نظارت بر رفتارفرزندان و چگونگی مقابله با آســیب های فرهنگـی و افزایـش سطح آگـــاهی و شناخت والدین از فواید زندگی خوابگاهی؛
  • افزایش سطح آگاهی والدین از نقش الگوی حمایت خانواده در امر ازدواج وتوسعه مهارت های اجتماعی؛
  • بالابردن سطح آگاهی و شناخت خانواده از قوانین آموزشی، ضوابط انضباطی دانشگاه، تقویم آموزشی، شیوه برخورد صحیح در رویارویی با مسائل و مشکلات احتمالی تحصیلی –   اجتماعـی و لـزوم وجود ارتبـاط مستمر والدین با دانشگاه؛
  • کمک به افزایش مهارت های ارتباطـی خانـواده با دانشجو و رفـع نیاز های عاطفی او در مواقع بحـران و مشکلات زندگی دانشجویی؛
  • راهنمایی خانواده دانشجویان به مراکز آموزشی ، مـراکز مشاوره، کلینیـک های درمانی و... جهت رفـع مشکلات خاص دانشجویان؛
  • فراهم آوردن شرایط لازم جهت بازدید خانواده ها از امکانـات فرهنـگی، هنـری دانشـگاه، خوابـگاه های دانشجویـی، سلف سرویس، اماکن ورزشی، کتابخانه­ها در راستای بهره مندی از نظرات و مساعـدت های آنان؛
  • فراهم آوردن زمینه مساعد برای خانواده ها جهت گفتگو با اساتید و کارشناسان در زمینه های تحصیلی و تربیتـی و همچنیـن امکان بازدید از دست آوردهای فرزندان خود در محیط دانشگاه؛
  • شناخت ظرفیت های بالقـوه دانشجویـان و بالفعل   در آوردن آنها با هماهنگی و همکـاری بین خانـواده و دانشگاه؛
 • پاسخگویـی به مراجعات و مکالمات خانـواده ها و دانشجویان؛
 • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه در راستای شناسایی و پیگیری مشکلات خانواده در امور دانشجویان از جمله: آموزشـی، روان شناختـی و پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی؛
 • همکـاری با کمیته انضباطـی دانشگـاه در راستـای پیشگیری از ایجـاد بحـران برای دانشجویان، با بررسی و پیگیری وضعیت آنان؛
 • همکاری با معاونت آموزشـی و مدیر آموزش دانشـگاه برای کمک به پیشـرفت تحصیلـی، شناسایی علل افت تحصیلی و رفع مشکل مقطعی دانشجوی مشروطی و موارد خاص؛
 • استفـاده از ظرفیت های بالقـوه خانـواده در تسهیـل وبهبـود عملکرد ورشـد وتعـالی علمی وفرهنگی دانشجو.
آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷