فعالیت ها

تعداد بازدید:۳۲۹

     جرم یابی دیجیتال و پاسخ به حوادث
     تست نفوذ وب و شبکه
     تجزیه و تحلیل استاتیک و دینامیک بدافزار
     امن سازی سیستم عامل و شبکه
     آموزش امنیت اطلاعات
(SOC) توسعه ابزارهای مرکز عملیات امنیتی
     و غیره

کلید واژه ها: فعالیت ها