مطالب مرتبط با کلید واژه

فعالیت ها


فعالیت ها

     جرم یابی دیجیتال و پاسخ به حوادث      تست نفوذ وب و شبکه      تجزیه و تحلیل استاتیک و دینامیک بدافزار      امن سازی سیستم عامل و شبکه      آموزش امنیت اطلاعات (SOC) توسعه ابزارهای مرکز عملیات امنیتی      و غیره