۱۱۸ دانشگاه بیرجند

مراجعین محترم

  • برای اطلاع از شمارۀ تلفن داخلی و مستقیم همکاران دانشگاه بیرجند می­توانید از طریق امکان زیر جستجو انجام دهید.
  • تلفن گویای 31020000 نیز راهنمایی لازم برای ارتباط با واحدها مختلف دانشگاه ارائه می­کند.
  • تلفنخانۀ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه: 45-32254041(056)
  • دورنگار (فکس) دبیرخانۀ مرکزی دانشگاه: 32202517(056)

نامنام خانوادگیمحل خدمتمسئولیتداخلیتلفن مستقیم
منصورهعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس خدمات آموزشی18-
کاظمعتیقیدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسانباردار22-
مجیدیزدان پناهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوستربیت بدنی و امور خوابگاه ها22-
اصغرنوازندهدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/حراستکارشناس28-
سید محمدشهرآشوبدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوس/اداره امور آموزشی و دانشجوییکارشناس امور فوق برنامه30-
مهدیمحب راددانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارشناس گروه برق3132732001
مجیدهایریدانشکده های اقماری/دانشکده فنی فردوسکارپردازی31-
زهراکمال زاده کاخکیدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/اداره امور دانشجویی و آموزشیکارشناس خدمات آموزشی103-
رضاطاهرپورکلانتریدانشکده های اقماری/آموزشکده کشاورزی سرایان/گروه آموزشی مهندسی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات112-
زهراپارساپردیس امیرآباد/دانشکده کشاورزی/گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتاتکارشناس خاک شناسی211-
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۷۶۵ مورد.

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۴۰۰