دانشکده کشاورزی

اطلاعیه ها

مسابقه زرشکستان هنری شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
کارگاه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی چهارشنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
درخواست مهمانی و انتقالی شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳