معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۲۹۲۷
عباس خاشعی‌سیوکی

  عباس خاشعی‌سیوکی

استاد - علوم و مهندسی آب


  •   گروه علوم و مهندسی آب

  •   دانشکده کشاورزی

  •   05632254045-296

  •   5632254050

  •   abbaskhashei[at]birjand.ac.ir

  •   cv.birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰