معاون آموزشی دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۳۲
سهراب محمودی

  سهراب محمودی

  معاون آموزشی


  •   دانشیار (اکولوژی گیاهان زراعی)

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

  •   دانشکده کشاورزی

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۱