گروه آموزشی علوم و مهندسی آب

تعداد بازدید:۱۱۵۵۶

این گروه آموزشی در سال 1365 با عنوان گروه تکنولوژی آبیاری جهت آموزش دوره کاردانی تکنولوژی آبیاری تاسیس گردید و با پتانسیل علمی مناسبی توانست بیشترین قبولی را در مقطع کارشناسی در سطح کشور در سال های 76-75 کسب نماید. در ادامه در سال 1376، اولین گروه دانشجویان دوره کارشناسی آبیاری در این گروه مشغول به تحصیل شدند. در سال 1383 طی مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان رشته از آبیاری به مهندسی آب تغییر نام داد.

گروه مهندسی آب از اول مهر ماه 1387 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش منابع آب نمود. همچنین در مهر ماه 1391، موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش آبیاری و زهکشی نیز گردید. از سال 1393 تاکنون نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش سازه های آبی انجام می شود.

در سال 1394 نیز دوره دکتری گرایش منابع آب در گروه مهندسی آب راه اندازی گردید.

گرایش هیدروانفورماتیک هم در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1399 پذیرش دانشجو داشته است. 

 شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۴۰۲، با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری  و زهکشی نیز موافقت نمود.

در سال 

 

رشته‌های تحصیلی دایر
رشته گرایش کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
علوم و مهندسی آب - * - -
علوم و مهندسی آب منابع آب - * *
علوم و مهندسی آب آبیاری و زهکشی - * *
علوم و مهندسی آب سازه های آبی - * -
علوم و مهندسی آب هیدروانفورماتیک - * -

 

تعداد اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب
استاد دانشیار استادیار مربی جمع
۱ 7 - ۱ ۹

 

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳