گروه آموزشی علوم و مهندسی آب

تعداد بازدید:۸۴۰۹

این گروه آموزشی در سال 1365 با عنوان گروه تکنولوژی آبیاری جهت آموزش دوره کاردانی تکنولوژی آبیاری تاسیس گردید و با پتانسیل علمی مناسبی توانست بیشترین قبولی را در مقطع کارشناسی در سطح کشور در سالهای 76-75 کسب نماید. و در ادامه در سال 1376 ، اولین گروه دانشجویان دوره کارشناسی آبیاری در این گروه مشغول به تحصیل شدند. در سال 1383 طی مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان رشته از آبیاری به مهندسی آب تغییرنام داده و در سال 1387، اولین دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب در این گروه مشغول به تحصیل شدند.

گروه مهندسی آب از اول مهر ماه 1387 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش مهندسی منابع آب نمود؛ و همچنین در مهرماه 1391 با پیگیری های لازم مدیر محترم گروه، موفق به پذیرش دانشجو در گرایش آبیاری و زهکشی نیز گردید. رشته هیدروانفورماتیک هم در مقطع کارشناسی ارشد از سال 1399 پذیرش دانشجو داشته است.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه مهندسی آب
استاد دانشیار استادیار مربی جمع
   1 5 4 11

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان

رشته/ گرایش
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری جمع
مهندسی کشاورزی- آب * - -  
علوم و مهندسی آب- خوشه آبیاری و زهکشی * - -  
علوم و مهندسی آب- منابع آب - * *  
علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی - * -  
علوم و مهندسی آب- سازه‌های آبی - * -  
علوم و مهندسی آب - هیدروانفورماتیک - * -  
آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۰