دبیرخانه

تعداد بازدید:۲۳۳۹
مودی صغری

  مودی صغری

مسئول دبیرخانه و بایگانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   ساختمان آموزشی- طبقه بالا

 •   دبیرخانه

 •   05632254045-242

 •   05632254050

 •   smoodi8107[at]yahoo.com

اذانی علی اکبر

  اذانی علی اکبر

نامه رسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


 •   ساختمان آموزشی-طبقه فوقانی

 •   دبیرخانه

 •   05632254041-242

 •   05632254050

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۹