دبیرخانه

تعداد بازدید:۳۶۸۴
مودی  صغری

  صغری مودی

مسئول دبیرخانه و بایگانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست


  •   ساختمان آموزشی- طبقه دوم

  •   دبیرخانه

  •   05632254045-242

  •   05632254050

  •   smoodi8107[at]yahoo.com

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰