دفتر ریاست

تعداد بازدید:۳۰۸۸
غلامرضا امینی 

  غلامرضا امینی

مسئول دفتر ریاست


  •   ساختمان آموزشی- طبقه دوم

  •   دفتر ریاست

  • 05631027500

  •   05632254042-298,05632254052

  •   05632254060

  •   gramini@birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۰