گروه آموزشی علوم باغبانی

تعداد بازدید:۳۵۵۱

 گروه آموزشی علوم باغبانی در سال 1387 با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی فعالیت خود آغاز نمود. این گروه آموزشی اکنون در قالب گروه گیاه‌پزشکی و  باغبانی با تعداد 5 نفر عضو هیأت علمی و در 5 رشته گرایش کارشناسی و کارشناسی ارشد فعالیت دارد.

رشته - گرایش

مقطع

سال تاسیس

مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی

کارشناسی

1387

علوم و مهندسی باغبانی

کارشناسی

1396

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و معطر

کارشناسی ارشد

1391

مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویهای و عطری

کارشناسی ارشد

1395

علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی

کارشناسی ارشد

1396

 

تعداد اعضای هیأت علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
علوم باغبانی - 1 4 - 5

 

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹