تاریخچه

تعداد بازدید:۸۴۵۰

 

در سال 1358 با عنوان آموزشکده کشاورزی مجتمع آموزش عالی بیرجند در گروه کشاورزی دوره کاردانی تکنسین عملی کشاورزی  فعالیت خود را در مرکز آموزش کشاورزی بیرجند با پذیرش 33 دانشجو آغاز نمود  و در سال 1360 به اموزشکده کشاورزی ارتقا یافت.

دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات در سال 1373 از سطح اموزشکده به سطح دانشکده ارتقا یافت و در حال حاضر در شش گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، علوم دامی، زراعت و اصلاح نباتات، گیاه پزشکی، علوم مهندسی خاک و علوم باغبانی درحال فعالیت است.

به دلیل گستردگی گروه های آموزشی و تنوع رشته‌های تحصیلی این دانشکده در سال 1392 به دو دانشکده مستقل کشاورزی و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست تفکیک گردید.

این دانشکده مجهز به ازمایشگاه‌های، گیاه‌شناسی، مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک،  فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی باغبانی، علوم و تکنولوژی بذر، شیمی آلی، شیمی خاک، خاک‌شناسی عمومی، حشره‌شناسی، تغذیه دام، تشریح و فیزیولوژی دام، ازمایشگاه تحقیقاتی زراعت، بیوتکنولوژی، بیماری‌های گیاهی، اصلاح نباتات و هیدرولیک و آبیاری است.

این دانشکده در سه واحد، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، واحد مزرعه و باغات آموزشی و واحد دامپروری به دانشجویان خدمات ارائه می‌دهد. 

از ابتدای سال 1399 این دو دانشکده در قالب پردیس کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست تجمیع و به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

لیست اعضای هیأت علمی پردیس

گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار مربی جمع
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی _ علوم و مهندسی خاک ۱ ۸ ۵ - ۱۴
علوم دامی ۴ ۳ ۵ - ۱۲
علوم و مهندسی آب ۱ ۵ ۲ ۱ ۹
گیاهپزشکی/ علوم باغبانی ۱ ۶ ۴ - ۱۱
محیط زیست - ۴ ۴ - ۸
مرتع و آبخیزداری - ۱ ۵ - ۶
جمع ۷ ۲۷ ۲۵ ۱ ۶۰
آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۴۰۲