امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۱۶۹۹
نخعی  محمود

  نخعی محمود

مسئول آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک- رئیس اداره امور عمومی و خدمات


  •   ساختمان آموزشی-طبقه فوقانی

  •   اداره امور عمومی و خدمات

  •   05632254044-260 ,05632254044-260

  •   05632254050

  •   05632254050

محمدزاده حسین

  محمدزاده حسین

مسئول امور خدمات دانشکده


  •   ساختمان آموزشی- طبقه فوقانی

  •   اداره امور عمومی

  •   05632254045-238

  •   05632254050

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۹