امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۲۰۱۵
محمودنخعی

  محمودنخعی

مسئول آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک- رئیس اداره امور عمومی و خدمات


  •   ساختمان آموزشی-طبقه دوم اداره امور عمومی

  •   05632254044-260

  •   5632254050

سید حسن حسینی

  سید حسن حسینی

کارشناس آموزش - امین اموال - مسئول خدمات


  •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف-دفتر امین اموال

  •   05632254044-241

  •   5632254050

 
آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰