امور عمومی و خدمات

تعداد بازدید:۲۹۷۶
محمودنخعی

  محمودنخعی

مسئول آزمایشگاه مساحی و نقشه‌برداری و مکانیک خاک- رئیس اداره امور عمومی و خدمات


  •   ساختمان آموزشی-طبقه دوم اداره امور عمومی

  • 06531027507

  •   5632254050

سید حسن حسینی

  سید حسن حسینی

 امین اموال - مسئول خدمات


  •   ساختمان آموزشی-طبقه همکف-دفتر امین اموال

  •   05631027509

  •   5632254050

 
آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۴۰۰