رییس دانشکده

تعداد بازدید:۹۰۵۵
دکتر مهدی جهانی

  دکتر مهدی جهانی

  رئیس پردیس کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست


  •   دانشیار- بیمارشناسی گیاهی

  •   حوزه ریاست دانشکده

  •   31027501

  •   05632254050

 
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲