گروه آموزشی گیاه‌پزشکی

 گروه آموزشی گیاهپزشکی و باغبانی در سال 1386 تأسیس و با پذیرش دانشجو در دوره‌ی  کارشناسی گیاهپزشکی آغاز به کار نمود و  در سال 1387 در دورهکارشناسی علوم باغبانی به پذیرش دانشجو پرداخت. این گروه آموزشی اکنون با دو زیر گروه گیاه‌پزشکی و علوم باغبانی  در 2 رشته کارشناسی و 2 رشته کارشناسی ارشد مشغول فعالیت می‌باشد.

 

تعداد اعضای هیأت علمی
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
گیاه‌پزشکی 3 5
علوم باغبانی 0 1 7 0 8
جـمـــع 0 3 10 0 13


 

تعداد بازدید:۲۲۲۷