گروه آموزشی علوم دامی

تعداد بازدید:۹۳۸۲

مجوز تأسیس رشته تکنولوژی تولیدات دامی در سال 1371 از شورای گسترش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اخذ گردید و در سال 1372 که آموزشکده کشاورزی بیرجند به سطح دانشکده ارتقاء یافت گروه آموزشی علوم دامی نیز تأسیس گردید و در همان سال با پذیرش 30 نفر دانشجو فعالیت گروه در مقطع کاردانی تولیدات دامی آغاز گردید. پذیرش دانشجو در این مقطع از سال 1382 متوقف شد.

در سال 1379 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی کشور رشته کارشناسی علوم دامی با پذیرش 40 نفر دانشجو تأسیس گردید و اولین رشته کارشناسی ارشد علوم دامی- تغذیه طیور در سال 1384 آغاز به کار نمود. که در سال 1385 به رشته پرورش و مدیریت تولید طیور تغییر نمود

مقاطع کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش های  تغذیه دام، ژنتیک و اصلاح دام و فیزیولوژی به ترتیب در سال های 1386، 1387 و 1388 به جمع رشته گرایش های گروه علوم دامی اضافه گردید.

مقطع دکتری تغذیه دام از بهمن ماه سال 1390 با پذیرش 4 دانشجو آغاز به کار کرد.

از سال 1397 با ابلاغ سرفصل جدید مقطع دکتری علوم دامی، پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی  گروه علوم دامی در دو گرایش تغذیه دام و تغذیه طیور با موافقت شورای گسترش آموزش عالی آغاز شد

هم اکنون گروه علوم دامی در یک رشته کارشناسی (شامل دو گرایش دام و طیور) و چهار رشته کارشناسی ارشد و دو گرایش دکتری به فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود به شرح زیر ادامه می دهد.

 

تعداد اعضای هیأت علمی

گروه آموزشی استاد دانشیار استادیار جمع
علوم دامی 4 3 5 12

 

رشته‌های تحصیلی دایر و آمار دانشجویان

گروه آموزشی

رشته/ گرایش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جمع

علوم دامی

مهندسی کشاورزی- علوم دامی- طیور

25

-

-

25

علوم دامی

مهندسی کشاورزی- علوم دامی- دام

26

-

-

26

علوم دامی

مهندسی علوم دامی

28

-

-

    28

علوم دامی

علوم دامی

15

-

-

15

علوم دامی

علوم دامی- تغذیه دام

-

11

3

14

علوم دامی

علوم دامی – تغذیه طیور

-

7

3

10

علوم دامی

علوم دامی –ژنتیک و اصلاح دام و طیور

-

12

-

12

علوم دامی

علوم دامی - فیزیولوژی دام و طیور

-

11

-

11

علوم دامی

پرورش و مدیریت تولید طیور

-

11

-

13

علوم دامی

تغذیه دام

-

 

33

33

 جمـع دانشجو

187

 

 

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۴۰۰