شرحی بر زندگی دکتر اسدالله زمانی پور

۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۰۳:۰۳ کد : ۱۵۲۶۳ معرفی مفاخر و نام آوران
تعداد بازدید:۹۴۹

ایشان در سال ۱۳۲۸ در شهر مود شهرستان سربیشه متولد شد، وی در سالهای آغازین زندگی به حرفه قالی بافی پرداخت و در عین حال از آموختن غفلت نکرد. با قبولی در امتحانات چهارم دبستان، برای او توفیقی حاصل شد که کلاس پنجم و ششم و سیکل اول دبیرستان را در شهر مود و متعاقب آن دوره دانشسرای مقدماتی کشاورزی را با احراز رتبه اول در مشهد بگذراند، دوره لیسانس را در دانشکده علوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران و دوره های فوق لیسانس و دکتری را در دانشگاه ایالتی میشیگان آمریکا در زمینه ترویج و آموزش کشاورزی به پایان برده است.

 ایشان تا سال ۱۳۷۸ پنج کتاب تالیف و ترجمه نموده که کتاب ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه برنده جایزه سال ۱۳۷۵ وزارت جهاد سازندگی گردیده است. وی هم چنین تاکنون بیش از ۲۰ مقاله تحقیقی و طرح های پژوهشی ارائه داشته است. آخرین مقاله وی تحت عنوان ‹‹ مود مرکز نهارجان زادگاه دکتر کاظم معتمد نژاد، پدر علم ارتباطات کشور›› می باشد که در همایش بزرگداشت دکتر معتمد نژاد ارائه شد. کتاب ‹‹از مود تا میشیگان›› دکتر زمانی پور در برگیرنده خاطرات زندگی اوست. فهرست کتاب های تالیف و ترجمه شده ایشان به شرح ذیل می باشد ۱- ترویج کشاورزی در فرآیند توسعه ۲- صد سال عمران روستائی - درس هایی از هندوستان، ترجمه ۳- عمران روستایی، ترجمه ۴- جهاد روستا – آموزش و توسعه، ترجمه ۵- ترویج کشاورزی در خدمت خرده مالکین، ترجمه.

آخرین ویرایش۱۵ آبان ۱۴۰۰