خراسان جنوبی

تعداد بازدید:۵۷۳

در این بخش مفاخر و نام آوران علمی-فرهنگی استان خراسان جنوبی معرفی می شوند.

لازم به ذکر است استان خرسان جنوبی شامل شهرستان های بیرجند، قائن، فردوس، طبس، خوسف، نهبندان، سربیشه، درمیان، سرایان، بشرویه و زیرکوه می شود.

 

برای دسترسی به پدران علم و چهره های ماندگار، نام آوران دانشگاه بیرجند و نام آوران سیاسی به صفحات اختصاصی زیر مراجعه نمایید.

  • معرفی پدران علم و چهره های ماندگار به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.
  • معرفی نام آوران دانشگاه بیرجند
  • معرفی نام آوران سیاسی به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت.
  • کتاب جستاری در احوال و آثار مفاخر خراسان جنوبی، مؤلف دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند: لینک یک - لینک دو - لینک سه
1635620146-1543765969-badi-ol-zaman-forouzanfar.jpg 1635621112-1543766147-139209231654100832-24746.jpg 1636101644-464013322-240081-1.jpg 1636127293-8mohamadesmail-rezvani.jpg
       
1636101318-2.jpg 1636096024-images.jpg 1636126544-12mohamadebrahim-ayati.jpg  
       

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۴۰۰