گروه بیرجند پژوهی

تعداد بازدید:۹۰۴

دفتر گروه بیرجند پژوهی در بخش اداری موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه مستقر است. 

 

به زودی ((وب سایت گروه بیرجند پژوهی)) در دسترس قرار خواهد گرفت.

 

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱